Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt MakeITwork.nu geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Ook de afgebeelde producten zijn slechts voorbeelden ter illustratie van de tekst. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle leveringen, diensten, adviezen en werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, gesloten met Makeitwork.nu Daarop zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.